Kristallipesa

Esileht / MÄEKRISTALL

MÄEKRISTALL

Mäekristall

I am clear in my thoughts, energy and intentions.”[1]

Mäekristall on kvartsi rühma kuuluv kristall, mis on nime saanud kreeka keelest (krystallos – jää). Ka vanade roomlaste ajal jõudis see Alpidest turule nimetusega kivistunud jää.[2] Olles üks levinuimaid kristalle, leiab mäekristall kajastamist paljude kultuuriruumide folklooris. Jaapanis on mäekristalli nimetatud “perfektseks juveeliks” ning seda seostati puhtuse, kannatlikkuse ja lõpmatu ruumiga. Kesk- ja Lõuna-Ameerikas on mäekristallist vormitud pealuid rakendatud esivanemate kehastusena religioossetes rituaalides; Šoti- ja Iirimaal leidis mäekristall kasutust karjaloomade tervendamisel.[3] Budismi järgi kuulub mäekristall seitsme vääriseseme hulka.[4]

Mäekristalli tähtsus on köitnud nii füüsikute kui geoloogide meeli. On leitud, et kristallile surve avaldamisel või pigistamisel tekitab mäekristall väikese elektrivoolu: kristalli pinnale tekkiv rõhk sunnib ioone oma asendit muutma; see aga muudab kristalli üldist laengutasakaalu. Fenomeni nimetatakse ka piesoelektriliseks efektiks, mis toimub kahes suunas – kui elektrivoolu juhtida läbi kvartsi, tõmbub kvarts – sarnaselt pigistamisele – ise kokku. Seetõttu kasutatakse kvartskristalle kellades, kus kella patareist saadav elekter paneb kristalli võnkuma tuhandeid kordi sekundis. Kuivõrd kristallil tekib kindel ja harukordselt regulaarne võnkesagedus, muudavad kella vooluringid need võnked kord sekundis digitaalseks ja alati täpseks sekundilöögiks.[5] Samal põhjusel leiab kvarts (ehkki sageli sünteetiline) ulatuslikku kasutust kõikvõimalikes tehnoloogiaseadmetes, nagu arvutid, mobiiltelefonid, telerid, raadiod, GPS-seadmed jne. Enim leiab aga kvarts kasutust klaasi tootmisel ning kõige kõrgema kvaliteediga optilisi kvartskristalle kasutatakse laserite, mikroskoopide, teleskoopide ja elektrooniliste andurite valmistamiseks.[6]

Energeetiliselt kehastab kvarts läbipaistva iluga mõtteselgust. Mäekristall on Valguse kivi, võimendades  kõrgendatud teadlikkust millele iganes meie kavatsused suunatud on.[7] Kõiki värvusi kätkev kvarts töötab kõigil olemise tasanditel, talletades, vabastades ja reguleerides energiat ning häälestades valitud eesmärgile.[8]

Leiukohad: kõikjal maailmas

Keemiline koostis: SiO2

Vaata mäekristallist tooteid

 

Mäekristall kvarts kristall   Mäekristall   Mäekristall kvarts

 


[1]Ma olen selge oma mõtetes, energias ja taotlustes.“ N. Ahsian. The Crystal Ally Cards: Evolution Edition. Sedona, AZ USA: Crystalils Institute Press 2016, lk 212.

[2] R. Duda, L. Rejl. Väike vääriskiviraamat. Praha: FINIDR 1996. Tõlge eesti keelde Sinisukk 1998, lk 72.  

[3] N. Ahsian, R. Simmons. The Book of Stones. Berkeley, California: North Atlantic Books 2015.

[4] R. Duda, L. Rejl. Väike vääriskiviraamat, lk 72.

[5] Ceri Perkins. Ten crystals with weird properties that look like magic. BBC, 22.07.2015. Kättesaadav: [http://www.bbc.com/earth/story/20150623-ten-crystals-with-magic-powers]

[6] J., E. Kogel, N., C. Trivedi, J., M. Barker, S., T. Krukowski. Industrial Minerals & Rocks: Commodities, Markets, and Uses. Colorado, USA: Society for Mining, Metallurgy and Exploration, INC (SME) 2006, lk 1194.

[7] N. Ahsian, R. Simmons. The Book of Stones.

[8] J. Hall. Kristallide piibel. ERSEN: 2003,  lk 225.